Zoek
Filters

Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid

Je hebt binnen veertien dagen terug te trekken uit de overeenkomst zonder opgave van redenen. De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag dat u
of een benoemde derde partij van u, met uitzondering van de dragers die goederen in het bezit hebben genomen of heeft;
bezit of deelleveringen, de laatste
schijf of het laatste stukje genomen of heeft.

Om uw recht uit te oefenen, moet je:

Verticas Service GmbH
Schöne Aussicht 59
65193 Wiesbaden

Mail: online@verticas.de

Fax: 0611 98625-97

Informeren over (een van per post brief voorbeeld, fax of e-mail verzonden) door middel van een duidelijke verklaring over uw besluit terug te trekken uit dit
contract.
Dan kan dat met het bijgevoegde model herroeping is echter niet verplicht. Maak gebruik van deze mogelijkheid, zullen we (bijvoorbeeld per e-mail)
om u een bevestiging van ontvangst van de herroeping onmiddellijk verzenden.

het gemaakt om bescherming van de wachttijd is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor de deadline
terugtrekking.

Gevolgen van herroeping

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van
de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen
hebben)
onmiddellijk terug te betalen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving werd ontvangen over de annulering van dit contract met ons.
Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, in ieder geval, betaalt u voor deze aflossing.

We kunnen terugbetaling totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat je terug de goederen hebben gestuurd, indien dit
eerder is.

Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop zij ons kennis van de annulering van dit contract aan ons
of door te geven terug te keren.
De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de termijn van veertien dagen te sturen.

Wij zullen de kosten voor het terugzenden van het pakket in staat zijn goederen, tenzij de goederen niet per post kunnen worden teruggezonden of de goederen
prijs van de grondstof daalt onder het bedrag van 40 € wegens de aard dragen.
Dan zullen jullie de kosten van het terugzenden te dragen.

Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken
en de werking van de goederenbehandeling vast te stellen.